fnhk.cz Fakultní nemocnice Hradec Králové

fnhk.cz
Title: Fakultní nemocnice Hradec Králové
Keywords: fakultní, nemocnice, Hradec Králové
Description: Fakultní nemocnice Hradec Králové
fnhk.cz is ranked 840716 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $73,670. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. fnhk.cz has 43% seo score.

fnhk.cz Information

Website / Domain: fnhk.cz
Website IP Address: 195.113.123.103
Domain DNS Server: slimak.fnhk.cz,ns.hknet.cz,dns2.fnhk.cz

fnhk.cz Rank

Alexa Rank: 840716
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

fnhk.cz Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $73,670
Daily Revenue: $201
Monthly Revenue $6,055
Yearly Revenue: $73,670
Daily Unique Visitors 18,569
Monthly Unique Visitors: 557,070
Yearly Unique Visitors: 6,777,685

fnhk.cz WebSite Httpheader

StatusCode 200
Cache-Control no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0
Content-Type text/html
Date Fri, 29 Jul 2016 15:15:41 GMT
Server Apache

fnhk.cz Keywords accounting

Keyword Count Percentage
fakultní 3 0.88%
nemocnice 3 0.99%
Hradec Králové 2 1.03%

fnhk.cz Traffic Sources Chart

fnhk.cz Similar Website

Domain Site Title
dorty-hk.cz Dorty Hradec Králové?|? Dorty Hradec Králové
uhk.cz Univerzita Hradec Králové - Univerzita Hradec Králové
ikeahradeckralove.cz Ikea Hradec Králové, Ikea nábytek Hradec Králové - Ikea Hradec Králové
nasenemocnice.cz Na?eNemocnice.cz - nemocnice, fakultní nemocnice, nemocnice v krajích
fnplzen.cz úvodní strana | Fakultní nemocnice Plzeň
hradeckeobchody.cz ? ??? ? Hradec Králové : Hradec Králové Stores
ic-hk.cz Hradec Králové
hradeckralove.eu Hradec Králové
mmhk.cz Hradec Králové
hradeckralove.org Hradec Králové

fnhk.cz Alexa Rank History Chart

fnhk.cz aleax

fnhk.cz Html To Plain Text

Fakultní nemocnice Hradec Králové Rychly kontakt (úst?edna) +420 495 831 111 úvod Kontakty mapa Kariéra Pro zaměstnance Pacient a jeho blízcí Kontakty Léka?ská pohotovost Jak se k nám dostanete Regula?ní poplatky Informace k Pozitivnímu listu Informace k hospitalizaci Poskytování informací a informované souhlasy Nadstandardní pokoje Porod, pé?e o rodi?ky a novorozence Hospitalizace dítěte Základní ?kola a Mate?ská ?kola ?ekací doby na některá vy?et?ení a opera?ní vykony Rádce pacienta Videa pro pacienty Nutri?ní pé?e - stravování pacient? Dobrovolnicky program Sociální pé?e Pastora?ní pé?e Podněty, stí?nosti a pochvaly Poslední věci ?lověka Program kvality Hodnocení spokojenosti pacient? Zdravotnická dokumentace - kopie/vypisy Práva a povinnosti pacient? Informace pro oběti trestnych ?in? Slu?by v areálu Komer?ní slu?by Ambulance tradi?ní ?ínské medicíny Masá?e pro ve?ejnost Dárkové poukazy O?ní laser Centrum transferu biomedicínskych technologií Laser centrum a samostatná pracovi?tě laseru Specializované odpolední konzultace Plastická chirurgie Pro va?e krásné zuby Maminky a ?eny Oddělení tělovychovného léka?ství Centrum o?kování a cestovní medicíny Pracovněléka?ské slu?by Reprocentrum Nemocni?ní prádelna Dodavatelé a partne?i Ve?ejné zakázky Laboratorní p?íru?ky Elektronické laboratorní vysledky Odprodej majetku Obchodní podmínky Dárci a sponzo?i Smlouvy Poptávková ?ízení D?le?ité odkazy Kontakty Věda, vyzkum, vzdělávání Věda ve FN HK Klinické hodnocení lé?iv Projekty EU, Norské fondy Granty Vzdělávání Etická komise Centrum transferu biomedicínskych technologií Centrum biomedicínského vyzkumu ATLS O fakultní nemocnici Historie nemocnice Management FN HK Protikorup?ní program FN HK Akreditace Certifikáty a ocenění Pracovi?tě FN HK Kontakty Kariéra Vyro?ní zprávy ?eská asociace sester ?asopis SCAN Pro zaměstnance Videoprezentace FN HK Fotogalerie Videoaktuality FN HK Léka?ská pohotovost Akutní pé?e Ambulance TCM ?esko-?ínské centrum TCM Pora?te se s expertem Specializované odpolední konzultace Transfuzní oddělení Informace pro dárce krve Pracovi?tě P?ehled klinik ústav? a oddělení Porodnice Informace o porodnici Plastická chirurgie O?kování Lékárna Videoaktuality Videa pro pacienty Aktuality 03.05.2016 Fakultní nemocnice Hradec Králové je neku?ácká 18.02.2016 Eduka?ní video JAK ROZPOZNAT CéVNí MOZKOVOU P?íHODU 16.02.2016 Nejmoderněj?í roboticky opera?ní systém ve FN HK 13.01.2016 Eduka?ní film ?IVOT PO INFARKTU Pro v?echny pacienty po srde?ním infarktu a nejen pro ně. 08.12.2015 Nová angiolinka ve FN HK Nová angiolinka ve FN HK vyznamně zkvalitní ?iroké spektrum léka?skych zákrok? v?etně operací srde?ních chlopní cévním zp?sobem. Archiv aktualit ? Copyright 2011 FN HK. V?echna práva vyhrazena. | webmaster

fnhk.cz Whois

% (c) 2006-2016 CZ.NIC, z.s.p.o.
%
% Intended use of supplied data and information
%
% Data contained in the domain name register, as well as information
% supplied through public information services of CZ.NIC association,
% are appointed only for purposes connected with Internet network
% administration and operation, or for the purpose of legal or other
% similar proceedings, in process as regards a matter connected
% particularly with holding and using a concrete domain name.
%
% Full text available at:
% http://www.nic.cz/page/306/intended-use-of-supplied-data-and-information/
%
% See also a search service at http://www.nic.cz/whois/
%
%
% Whoisd Server Version: 3.10.0
% Timestamp: Thu May 26 21:14:42 2016
domain:  fnhk.cz
registrant: SB:FNHK-CZ
admin-c:  KARLIAKJ
nsset:  NSS:FNHK-CZ:1
keyset:  FNHKCZ
registrar: REG-ACTIVE24
registered: 21.06.1996 02:00:00
changed:  20.01.2014 12:38:48
expire:  13.10.2017
contact:  SB:FNHK-CZ
org:   Fakultni nemocnice Hradec Kralove
name:   Fakultni nemocnice Hradec Kralove
address:  Sokolska 581
address:  Hradec Kralove
address:  50005
address:  CZ
e-mail:  matous@fnhk.cz
registrar: REG-ACTIVE24
created:  10.08.2001 22:13:00
changed:  06.09.2006 13:25:00
contact:  KARLIAKJ
name:   Josef Karliak
address:  Sokolska 581
address:  Hradec Kralove
address:  50005
address:  CZ
phone:  +420.495833931
e-mail:  karliak@fnhk.cz
registrar: REG-ACTIVE24
created:  29.08.2006 22:35:00
nsset:  NSS:FNHK-CZ:1
nserver:  slimak.fnhk.cz (195.113.123.85)
nserver:  ns.hknet.cz (195.113.115.171)
nserver:  dns2.fnhk.cz (89.248.244.34)
tech-c:  SB:FNHK-CZ
tech-c:  KARLIAKJ
tech-c:  JM2131-RIPE
registrar: REG-ACTIVE24
created:  01.10.2007 02:00:00
changed:  31.03.2014 10:50:14
contact:  JM2131-RIPE
name:   Jiri Matous
address:  Sokolska 581
address:  Hradec Kralove
address:  50005
address:  CZ
phone:  +420.495833915
fax-no:  +420.495832084
e-mail:  matous@fnhk.cz
registrar: REG-ACTIVE24
created:  10.08.2001 22:13:00
changed:  13.09.2006 14:45:00
keyset:  FNHKCZ
dnskey:  257 3 5 AwEAAeI25it5rnqIubgVmtjJXd7xUzQSGeVup+AQwxrJEISwfVM4UjG/j6LArM0t+lDzemb9JoTWJqFHxLeA7rp8TzFKrFOOF6PRVSQ3iHJaBHDLxi/RUgx4hYRU0vt7eUajYPHMTBaZoXh0vzeDJ6Wmazsy5yeVhtsXZe0f+0b3JHDvNlUnz9FujuF1HJsekKbF9RSimbHhiJgodkYO4VP4xTzOaliNxj5PzR+FEQDxM+xbbhiveq+qndPAA01x1lw5KYicsESo6WV4mwEMkrgMCa+17qSDGEVlquDJcfJRyFyAkicXXp0FHylkgc3nhHin/P0Eok2qWGSXytv6usCl9dk=
tech-c:  KARLIAKJ
registrar: REG-ACTIVE24
created:  16.01.2014 14:46:31
changed:  16.01.2014 15:05:3